Μία έκθεση για τη φιλοξενία

Το 2015 περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους λόγω συγκρούσεων ή και ακραίας φτώχειας και να πραγματοποιήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι στη θάλασσα για να φτάσουν στην Ευρώπη, σε αναζήτηση ασφάλειας και αξιοπρέπειας. Σε μια περίοδο επείγουσας ανθρωπιστικής ανάγκης και ενόσω εξελισσόταν μια αρνητική συζήτηση σε σχέση με τη μετανάστευση, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες αντιμετώπισαν την κατάσταση με υποδειγματικό τρόπο: με την καλοσύνη και την αλληλεγγύη τους.
In 2015, more than 800,000 people fleeing persecution and poverty put their lives in danger during perilous sea crossings in search of safety and dignity in Europe. At a time of urgent humanitarian need, and while a negative public narrative about migration was developing, the Greek people showed exemplary compassion and solidarity.
@photo credits: Christopher Heaney
@this photo can be credited to Christopher Heaney