Παίρνω Μέρος
Στηρίζω την έκθεση για τη φιλοξενία.

Υποστηρίζω το δικαίωμα σε προστασία και βοήθεια των ανθρώπων που εγκατέλειψαν το σπίτι τους, αναζητώντας ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να είμαι φιλόξενος-η.

Η Διεθνής Αμνηστία και η Oxfam ευελπιστούν να συγκεντρωθούν χιλιάδες υπογραφές δέσμευσης από καθημερινούς ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν το δικαίωμα σε προστασία και βοήθεια των ανθρώπων που εγκατέλειψαν το σπίτι τους αναζητώντας ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Υπογράψτε τη δέσμευση και βοηθήστε μας να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στους ηγέτες της Ελλάδας, της Ευρώπης και της διεθνούς κοινότητας.